DỊCH VỤ GIA TĂNG

 • SERVER MANAGEMENT - QUẢN TRỊ MÁY CHỦ

  1,000,000/tháng
  Đăng ký
  • Dịch vụ quản trị máy chủ theo yêu cầu
 • SERVER COLOCATION - CHỔ ĐẶT MÁY CHỦ

  Từ 1,690,000/tháng
  Đăng ký
  • Thuê chổ đặt máy chủ tại Đà Nẵng, chúng tôi là đại lý của các trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng như VNPT, IID, VIETTELIDC, SPT,..
   Cam kết giá tốt nhất