SSL CERTIFICATE

 • RapidSSL

  390,000 VND Một lần
  Đăng ký
  • 256 bit Mã Hóa
  • Tên miền Chứng Thực
  • 10,000 USD Bảo Hiểm
  • Cơ Bản Trust level
  • Moderate Brand Recognition
  • Không Server Gated Cryptography
  • Ngay tức thì Thời gian đăng ký và sử dụng
  • Tiết kiệm 50% chi phí Đăng ký tại PowerNet
 • GeoTrust True BusinessID EV

  4,900,000 VND Một lần
  Đăng ký
  • 256 bit Mã Hóa
  • Mở rộng Chứng Thực
  • 500,000 USD Bảo Hiểm
  • Premium Trust level
  • Moderate Brand Recognition
  • Có Server Gated Cryptography
  • 5-10 ngày Thời gian đăng ký và sử dụng
  • Thanh địa chỉ màu xanh
  • Tiết kiệm 50% chi phí Đăng ký tại PowerNet