HOSTING NƯỚC NGOÀI

 • HOSTNN 1

  • 1 Tên miền/Domains
  • 500 MB Dung lượng/Disk Space
  • 10 GB Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  90,000/6 tháng
  Đăng ký
 • HOSTNN 2

  • 2 Tên miền/Domains
  • 1 GB Dung lượng/Disk Space
  • 30 GB Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  150,000/6 tháng
  Đăng ký
 • HOSTNN 3

  • 3 Tên miền/Domains
  • 2 GB Dung lượng/Disk Space
  • 50 GB Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  135,000/3 tháng
  Đăng ký
 • HOSTNN 4

  • 4 Tên miền/Domains
  • 3 GB Dung lượng/Disk Space
  • 70 GB Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  195,000/3 tháng
  Đăng ký
 • HOSTNN 5

  • 5 Tên miền/Domains
  • 5 GB Dung lượng/Disk Space
  • 100 GB Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  285,000/3 tháng
  Đăng ký
 • HOSTNN UNLIMITED 1

  • 1 Tên miền/Domains
  • Không giới hạn/Unlimited Dung lượng/Disk Space
  • Không giới hạn/Unlimited Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  125,000/tháng
  Đăng ký
 • HOSTNN UNLIMITED 2

  • 3 Tên miền/Domains
  • Không giới hạn/Unlimited Dung lượng/Disk Space
  • Không giới hạn/Unlimited Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  165,000/tháng
  Đăng ký
 • HOSTNN UNLIMITED 3

  • 5 Tên miền/Domains
  • Không giới hạn/Unlimited Dung lượng/Disk Space
  • Không giới hạn/Unlimited Băng thông/Bandwidth
  • Không giới hạn/Unlimited Database/MySQL
  • Không giới hạn/Unlimited Domain phụ/Domain Pointers
  • Đức/Germany Server đặt tại/Datacenter
  195,000/tháng
  Đăng ký